Кой и при какви условия има право на обезщетения за безработица заради пандемията от COVID-19?