В печата: 70 на сто от българите нямат никакви спестявания