Игри на волята: България (05.10.2022) - част 2: КОЕ племе ще спечели тази битка и КОЕ ще страда