Председателят на КЗЛД: Със сигурност ще има санкция за НАП, тя няма да бъде малка