Оцеляла при инцидент с асансьор има нужда от скъпоструваща операция