„Прокурор за ден”: Ученици направиха симулация на съдебен процес