„На твоя страна”: Спадът в покупките на имоти се задълбочава