Вятърът събори 2 дървета в София, смачкани са 2 автомобила