Представител на АИКБ: „Периодът на изчакване” няма да важи за тежко болните хора