Медицина на миналото и бъдещето - поглед към старите методи в съвременното лечение