Защо момче в неравностойно положение остана без социален асистент?