"Перфектното оръжие" на 28 юли, вторник от 22.00 ч. по DIEMA