Процентът на получаващите инвалидни пенсии в Силистра е най-висок