Кредитополучатели на ББР на среща при министър Петков