Народното събрание прие годишния доклад за работата на КПКОНПИ