Провежда се практическо учение за действия при ПТП на АМ "Тракия"