В търсене на захар мамуни тероризират тайландски град