„ВИЗИЯ ЗА СОФИЯ”: Гласуват стъпки за развитието на града до 2050 г.