ПОДАДЕНА РЪКА: Деца помагат на друго дете, останало без дом след пожар