Президентът обсъди с ръководството на МО и БА мерките за опазване здравето на военнослужещите (ВИДЕО