Диабет и COVID-19: Защо вирусът предизвиква увеличаване на кръвната захар?