Игри на волята: България (03.12.2021) - част 6: ШАМПИОНЪТ е вече ясен!