Голова суша в Русе при закриването на четъвртия кръг