Български ученици с възможност да живеят 12 месеца в американско семейство