МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ: Президентството представя предложенията си