България ще кандидатства за чакалнята на еврозоната до края на април