Зам. министър Дойков: Няма планове за изпращане на самолет, който да прибере българи от чужбина