Пресичането на изборния туризъм – почти невъзможно