ВМРО отчита резултатите си от евроизборите като много добри