Хасан Адемов и Христина Христова: Сега 100 работещи издържат 71 пенсионери