Симидчиев: Здравната система ще се справи с допълнителното натоварване от украинските бежанци