Звездите, които са били под влияние на опиати по време на събития