Липса на кворум удължи предизборната ваканция на депутатите