„Пресечна точка”: За знанията на учениците и бойкота в парламента