СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ: Следят случаи на миокардит сред млади мъже след ваксинация