САЩ окончателно одобри препарата на Pfizer-BioNTech