Бащата на държаните в плен деца призна за убийството на дядо им