Лорер: Президентът и ГЕРБ са постигнали разбирателство