ВЕЦ "Въча 1" няма да работи, докато не бъдат отстранени повредите