Гълъб Донев представя отчет за работата на служебния кабинет