Руди Фьолер: Решителното пльосване в най-грозния финал