Евакуация в село Бързина заради опасност от преливане на язовир