100 Години Стигат! Три от три, как ви стои (част 4)