Инициативен комитет издига Мая Манолова за кмет на 4 септември