Акция в Кюстендил срещу издаването на фалшиви COVID сертификати