Приказката свърши, но главните герои бяха посрещнати като крале