Жители на Кардам затвориха за кратко международния път към Румъния