Петков: Няма да подкрепим първия мандат, започваме да работим за втория