Повод ли е за политическа гордост отхвърлянето на Истанбулската конвенция?