Идея от десетилетия: Какво спира изграждането на национална детска болница?